ProYachting : Prodej plachetnic a lodního příslušenství : Servis : Jachting na Lipně

Jachting může být vším. Sportem, dobrodružství i celoživotní zábavou.

KURZY NÁMOŘNÍHO JACHTINGU C a B (MdČR)

Termín: 2017-18 bude upřesněn

Ve spolupráci s LZ Yacht (www.LZYacht.cz) pořádáme přípravný kurz ke zkoušce 

Oprávnění C: Velitel jachty pobřežní plavby (Yachtmaster Coastal) a Oprávnění B: Velitel jachty pobřežní plavby (Yachtmaster offshore)

Tento kurz připraví uchazeče ke složení teoretické zkoušky před komisí složenou ze zkušebních komisařů a státního dozoru Ministerstva dopravy ČR; zkouška je základním nutným předpokladem pro získání průkazu Vůdce pobřežní plavby. Kurz probíhá v Lipně nad Vltavou, jak v učebně za použití moderní výpočetní a projekční techniky, tak v přilehlých venkovních prostorách, kde si mohou uchazeči vyzkoušet a ověřit získané znalosti například z nautiky a navigace na praktických příkladech na námi používaných cvičných lodích.

Během výuky se uchazeči seznámí s následujícími obory:

Navigace

Poskytne kompletní znalosti o práci s námořními mapami a navigačními pomůckami, výpočty kurzů a náměrů, kompletní přehled terestrické navigace. Uchazeči se naučí rozpoznávat námořní značení, majáky a další navigační body. Důraz je kladen na praktická cvičení a pohotovou orientaci v mapě.

Nautika

Úplný přehled jachtařského názvosloví, základní informace o teorii plavby, konstrukci jachet a jejich jednotlivých typech, práce s lany, plachtami, motory. Teoretické příprava základů plavby a přístavních manévrů. Tato část výuky je spojena s velkým množstvím praktických ukázek.

COLREG

Seznámí uchazeče s Úmluvou o zabránění srážkám na moři – vzájemné povinnosti lodí, přednosti, vyhýbání, světelné označení lodí, mlhové signály.

Obsluha VHF

Námořní radiokomunikace mezi plavidly, tísňové signály MAYDAY, PANPAN a SECURITE, související nařízení a předpisy. Výuka včetně praktických příkladů a simulované komunikace.

Námořní právo a jachtařská etika

Seznamuje s důležitými právními aspekty jachtingu. Další částí je seznámení s jachtařskými zvyklostmi a jejich užíváním.

Meteorologie

Vysvětluje základní meteorologické jevy a jejich využití při sestavování vlastní předpovědi počasí.

První pomoc

Zásady poskytnutí první pomoci při zranění a nemoci s přihlédnutím ke specifickým situacím na moři.

Celková doba výuky je 26 hodin, plus 2 hodiny individuálních konzultací, plus 2 hodiny závěrečné opakování před zkouškou – kurz probíhá obvykle během prodlouženého víkendu – pátek až neděle.


Cena kurzu:

5.600,-Kč.
Cena zahrnuje studijní materiály zahrnující skripta Pobřežní plavba od p. Oldřicha Straky, skripta Radiokomunikace VHF, pracovní sešit s navigačními příklady, cvičnou mapu, přehled světelných signálů a znaků, přehled značení vodních cest, navigační pravítko – plotter a další pomůcky a materiály.

Ubytování:

Napište nám, rádi Vám doporučíme a zajistíme ubytování v Lipně nad Vltavou.

Stravování:
V restauraci nacházející se přímo v Loděnici Lipno.